Forside | Et etisk samfund | Logeaften | Medlemskab | Historie | Aktiviteter | Mærkedage | Embedsstab | Kontakt | Links
   

Logeaften

Odd Fellow Ordenens fundament er de tre kædeled Venskab - Kærlighed - Sandhed, symboliseret ved de tre ringe. Det er dette livsprincip, der præger en logeaften.

 


En logeaften består af to dele. En formel, som afvikles efter en forretningsorden og en uformel med et selskabeligt samvær, præget af venskabelig hygge. Den selskabelige del af en logeaften regnes for lige så vigtig som mødet i logesalen. Det er ved det selskabelige, man lærer sine søstre at kende, og hvor mange har fundet sig et venskab for livet.

Logen ledes af valgte embedsmænd, som benævnes Overmester,  Undermester, Sekretær, Kasserer og Skatmester. Derudover er der udpeget 13 andre embedsmænd, der skal løse forskellige opgaver i logesalen. Enkelte embedsmænd skal også løse opgaver ved det selskabelige samvær. Man behøver ikke blive embedsmand i en loge. Der er mange andre opgaver, man som logesøster kan tage del i løsningen af.

Søsterloger holder som regel møde to gange om måneden. Thyre Danebods ordinære mødeaftener er den 1. onsdag og 3. fredag i perioden 1. september til 15. december og fra 2. januar til 15. maj. I logen er nedsat forskellige udvalg, der derudover holder møder med jævne mellemrum, enkelte af dem en gang om måneden.

Før en logeaften starter kl. 19.00, mødes flere søstre i Havestuerne til en hyggestund. Senest et kvarter før logemødets start samles søstrene uden for logesalen og er klar til at medvirke i afviklingen af aftenens program.

Påklædningen ved et almindelig logemøde er kort sort kjole, sorte sko og strømper. Ved festlige anledninger som indvielser, gradetildelinger og andre højtidelige lejligheder er påklædningen lang sort kjole, sorte sko og strømper samt hvide handsker.

Logemødet er formelt og respektfyldt, men i en rolig og behagelig forstand. Indholdet af et møde varierer ud fra en fast dagsorden, som logerne i hele landet har tilfælles. Der kan være et indlæg over et etisk emne, typisk vil der være beretninger fra forskellige udvalg. Det er også her indvielsen af nye kandidater samt gradetildelinger, hvor søstre tildeles Venskabs-, Kærligheds- og Sandhedsgraden finder sted. Ofte får logen besøg af søstre fra andre loger, såvel i Danmark som udlandet. Ligeledes er det almindeligt, at søstrene besøger andre loger.

Til sidens top

 

Siden er opdateret den 18-05-2015