Forside | Et etisk samfund | Logeaften | Medlemskab | Historie | Aktiviteter | Mærkedage | Embedsstab | Kontakt | Links
   

Et etisk samfund

Inden for Odd Fellow Ordenen kalder vi hinanden søstre og brødre.

Vi deler alle den overbevisning, at der findes et højeste væsen, der er verdens skaber og opretholder. Ordenen blander sig ikke i, hvad dette væsen er for den enkelte. Ordenen forholder sig indifferent til religiøse synspunkter, idet det er mennesket selv, som Ordenen har for øje.

Det er hverken dets race, rang, politiske overbevisning eller religiøse ståsted. Med andre ord, det er ikke hvad du er af profession eller tror på, men hvem du er som person.

 

   

Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling.

Formålet er så bredt formuleret, for at give rum til, at hver enkelt efter evne kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

I sit udadvendte arbejde hjælper Odd Fellow Ordenens medlemmer bl.a. med omsorg for samfundets svageste. Ordenen har fra sin start haft fire grundstene at arbejde ud fra, nemlig:

  • Besøge de syge,

  • Hjælpe de trængende,

  • Begrave de døde 

  • Opdrage de forældreløse.

De fire grundstene er også at finde i Ordenens segl, som er vist her på siden. Men Odd Fellow Ordenen er ikke en humanitær organisation. Den er et etisk samfund, hvilket hænger sammen med, at det humanitære arbejde udspringer af det indadvendte etiske arbejde, som også er beskrevet i Ordenens formål.

Etik skal derfor ikke opfattes som moral. Moral er indbegrebet af de af samvittigheden, opdragelsen, religionen og miljøet bestemte opfattelser, som menneskelige handlinger og tanker bedømmes eller anser for rigtige eller forkerte efter.

Etik i Ordenens forstand er læren om den rette handlemåde. Etikken søger at opstille almindelige principper for vurdering af den menneskelige vilje og handlemåde. Den søger at finde den retning, som det menneskelige liv, ifølge disse principper, skal udvikles efter.

Etik i søsterloge nr. 2, Thyre Danebod

Søsterloge nr. 2, Thyre Danebod har et fælles menneskesyn, der skal danne grundlag for den måde søstrene skal agere overfor hinanden og overfor andre på. Det betyder, at vi skal have en fælles holdning til, hvordan vi behandler hinanden som mennesker uanset om vi er yngre, ældre, embedsmænd eller ej.

Værdier:

  • At vi som mennesker er enestående
  • At vi som mennesker er ligeværdige
  • At vi som mennesker er selvbestemmende og ansvarlige for egne handlinger
  • At vi som mennesker udvikler os hele livet
  • At vi som mennesker har krav på respekt uanset levevis, opvækst, kultur og tro

Til sidens top

 

Siden er opdateret den 07-04-2016